Медни прес фитинги

 • Възползвайки се от повече от 110 години опит в производството на фитинги и повече от два десетилетия опит в проектирането на пресови системи,> B <MaxiPro революционизира свързването на тръбите за приложение в климатични  и хладилни инсталации.
  B <MaxiPro е здрава пресова система, която е бърза и лесна за използване, осигуряваща сигурно и постоянно съединение. В сравнение с традиционните техники значително подобрява производителността чрез значително намалено време за инсталиране и повишена работна гъвкавост. > B <MaxiPro може да се използва с твърда, полутвърда или закалена медна тръба, отговаряща на EN 12735-1 * или ASTM-B280 *, както в климатични, така и в хладилни инсталации.
  Присъединете се към революцията в пресоването! * За подробности, моля, вижте> B <MaxiPro Техническо ръководство - Таблица за съвместимост на тръбите. ** Когато се използват хладилни агенти, класифицирани като A2L (по-ниска запалимост), A2 (запалими) и A3 (по-висока запалимост) се гарантира, че се спазват всички подходящи стандарти, местни правила и разпоредби, кодекси на практика и подзаконови нормативни актове. > B <MaxiPro е съвместим със следните хладилни агенти: R-1234yf **, R-1234ze **, R-125, R-134a, R-290 **, R-32 **, R-404A, R-407A , R-407C, R-407F, R-407H, R-410A, R-417A, R-421A, R-422B, R-422D, R-427A, R-438A, R-444A **, R-447A **, R-447B **, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-452B **, R-452C, R-454A **, R-454B **, R-454C **, R-457A **, R-459A **, R-507A, R-513A, R-513B, R-600A ** и R-718.
 • Възползвайки се от повече от 110 години опит в производството на фитинги и повече от два десетилетия опит в проектирането на пресови системи,> B <MaxiPro революционизира свързването на тръбите за приложение в климатични  и хладилни инсталации.
  B <MaxiPro е здрава пресова система, която е бърза и лесна за използване, осигуряваща сигурно и постоянно съединение. В сравнение с традиционните техники значително подобрява производителността чрез значително намалено време за инсталиране и повишена работна гъвкавост. > B <MaxiPro може да се използва с твърда, полутвърда или закалена медна тръба, отговаряща на EN 12735-1 * или ASTM-B280 *, както в климатични, така и в хладилни инсталации.
  Присъединете се към революцията в пресоването! * За подробности, моля, вижте> B <MaxiPro Техническо ръководство - Таблица за съвместимост на тръбите. ** Когато се използват хладилни агенти, класифицирани като A2L (по-ниска запалимост), A2 (запалими) и A3 (по-висока запалимост) се гарантира, че се спазват всички подходящи стандарти, местни правила и разпоредби, кодекси на практика и подзаконови нормативни актове. > B <MaxiPro е съвместим със следните хладилни агенти: R-1234yf **, R-1234ze **, R-125, R-134a, R-290 **, R-32 **, R-404A, R-407A , R-407C, R-407F, R-407H, R-410A, R-417A, R-421A, R-422B, R-422D, R-427A, R-438A, R-444A **, R-447A **, R-447B **, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-452B **, R-452C, R-454A **, R-454B **, R-454C **, R-457A **, R-459A **, R-507A, R-513A, R-513B, R-600A ** и R-718.
 • Възползвайки се от повече от 110 години опит в производството на фитинги и повече от два десетилетия опит в проектирането на пресови системи,> B <MaxiPro революционизира свързването на тръбите за приложение в климатични  и хладилни инсталации.
  B <MaxiPro е здрава пресова система, която е бърза и лесна за използване, осигуряваща сигурно и постоянно съединение. В сравнение с традиционните техники значително подобрява производителността чрез значително намалено време за инсталиране и повишена работна гъвкавост. > B <MaxiPro може да се използва с твърда, полутвърда или закалена медна тръба, отговаряща на EN 12735-1 * или ASTM-B280 *, както в климатични, така и в хладилни инсталации.
  Присъединете се към революцията в пресоването! * За подробности, моля, вижте> B <MaxiPro Техническо ръководство - Таблица за съвместимост на тръбите. ** Когато се използват хладилни агенти, класифицирани като A2L (по-ниска запалимост), A2 (запалими) и A3 (по-висока запалимост) се гарантира, че се спазват всички подходящи стандарти, местни правила и разпоредби, кодекси на практика и подзаконови нормативни актове. > B <MaxiPro е съвместим със следните хладилни агенти: R-1234yf **, R-1234ze **, R-125, R-134a, R-290 **, R-32 **, R-404A, R-407A , R-407C, R-407F, R-407H, R-410A, R-417A, R-421A, R-422B, R-422D, R-427A, R-438A, R-444A **, R-447A **, R-447B **, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-452B **, R-452C, R-454A **, R-454B **, R-454C **, R-457A **, R-459A **, R-507A, R-513A, R-513B, R-600A ** и R-718.
 • Възползвайки се от повече от 110 години опит в производството на фитинги и повече от два десетилетия опит в проектирането на пресови системи,> B <MaxiPro революционизира свързването на тръбите за приложение в климатични  и хладилни инсталации.
  B <MaxiPro е здрава пресова система, която е бърза и лесна за използване, осигуряваща сигурно и постоянно съединение. В сравнение с традиционните техники значително подобрява производителността чрез значително намалено време за инсталиране и повишена работна гъвкавост. > B <MaxiPro може да се използва с твърда, полутвърда или закалена медна тръба, отговаряща на EN 12735-1 * или ASTM-B280 *, както в климатични, така и в хладилни инсталации.
  Присъединете се към революцията в пресоването! * За подробности, моля, вижте> B <MaxiPro Техническо ръководство - Таблица за съвместимост на тръбите. ** Когато се използват хладилни агенти, класифицирани като A2L (по-ниска запалимост), A2 (запалими) и A3 (по-висока запалимост) се гарантира, че се спазват всички подходящи стандарти, местни правила и разпоредби, кодекси на практика и подзаконови нормативни актове. > B <MaxiPro е съвместим със следните хладилни агенти: R-1234yf **, R-1234ze **, R-125, R-134a, R-290 **, R-32 **, R-404A, R-407A , R-407C, R-407F, R-407H, R-410A, R-417A, R-421A, R-422B, R-422D, R-427A, R-438A, R-444A **, R-447A **, R-447B **, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-452B **, R-452C, R-454A **, R-454B **, R-454C **, R-457A **, R-459A **, R-507A, R-513A, R-513B, R-600A ** и R-718.
 • Муфа, медни прес фитинги за климатизация 48 bar/4800 kPa/700 psig, Conex Banninger Възползвайки се от повече от 110 години опит в производството на фитинги и повече от два десетилетия опит в проектирането на пресови системи,> B <MaxiPro революционизира свързването на тръбите за приложение в климатични  и хладилни инсталации.
  B <MaxiPro е здрава пресова система, която е бърза и лесна за използване, осигуряваща сигурно и постоянно съединение. В сравнение с традиционните техники значително подобрява производителността чрез значително намалено време за инсталиране и повишена работна гъвкавост. > B <MaxiPro може да се използва с твърда, полутвърда или закалена медна тръба, отговаряща на EN 12735-1 * или ASTM-B280 *, както в климатични, така и в хладилни инсталации.
  Присъединете се към революцията в пресоването! * За подробности, моля, вижте> B <MaxiPro Техническо ръководство - Таблица за съвместимост на тръбите. ** Когато се използват хладилни агенти, класифицирани като A2L (по-ниска запалимост), A2 (запалими) и A3 (по-висока запалимост) се гарантира, че се спазват всички подходящи стандарти, местни правила и разпоредби, кодекси на практика и подзаконови нормативни актове. > B <MaxiPro е съвместим със следните хладилни агенти: R-1234yf **, R-1234ze **, R-125, R-134a, R-290 **, R-32 **, R-404A, R-407A , R-407C, R-407F, R-407H, R-410A, R-417A, R-421A, R-422B, R-422D, R-427A, R-438A, R-444A **, R-447A **, R-447B **, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-452B **, R-452C, R-454A **, R-454B **, R-454C **, R-457A **, R-459A **, R-507A, R-513A, R-513B, R-600A ** и R-718.
 • Нипел женски, меден, прес газ, >B< Press Gas, Conex Banninger ‎>B< Press Gas фитингите са подходящи за:‎
  • природен газ и LPG‎
  • ‎сгъстен въздух (със или без съдържание на масло)‎
  • ‎горивопроводи‎
  Брошура >B< PressGas Технически справочник >B< PressGas Международни сертификати >B< PressGas
 • Нипел мъжки, меден, прес газ, >B< Press Gas, Conex Banninger ‎>B< Press Gas фитингите са подходящи за:‎
  • природен газ и LPG‎
  • ‎сгъстен въздух (със или без съдържание на масло)‎
  • ‎горивопроводи‎
  Брошура >B< PressGas Технически справочник >B< PressGas Международни сертификати >B< PressGas
 • Тапа, медна, прес газ, >B< Press Gas, Conex Banninger ‎>B< Press Gas фитингите са подходящи за:‎
  • природен газ и LPG‎
  • ‎сгъстен въздух (със или без съдържание на масло)‎
  • ‎горивопроводи‎
  Брошура >B< PressGas Технически справочник >B< PressGas Международни сертификати >B< PressGas
 • Муфа, медна, прес газ, >B< Press Gas, Conex Banninger ‎>B< Press Gas фитингите са подходящи за:‎
  • природен газ и LPG‎
  • ‎сгъстен въздух (със или без съдържание на масло)‎
  • ‎горивопроводи‎
  Брошура >B< PressGas Технически справочник >B< PressGas Международни сертификати >B< PressGas
 • Редукция, медна, прес газ, >B< Press Gas, Conex Banninger ‎>B< Press Gas фитингите са подходящи за:‎
  • природен газ и LPG‎
  • ‎сгъстен въздух (със или без съдържание на масло)‎
  • ‎горивопроводи‎
  Брошура >B< PressGas Технически справочник >B< PressGas Международни сертификати >B< PressGas
 • Тройник, меден, прес газ, >B< Press Gas, Conex Banninger ‎>B< Press Gas фитингите са подходящи за:‎
  • природен газ и LPG‎
  • ‎сгъстен въздух (със или без съдържание на масло)‎
  • ‎горивопроводи‎
  Брошура >B< PressGas Технически справочник >B< PressGas Международни сертификати >B< PressGas
 • Коляно 45, медно, прес газ, >B< Press Gas, Conex Banninger ‎>B< Press Gas фитингите са подходящи за:‎
  • природен газ и LPG‎
  • ‎сгъстен въздух (със или без съдържание на масло)‎
  • ‎горивопроводи‎
  Брошура >B< PressGas Технически справочник >B< PressGas Международни сертификати >B< PressGas
 • Коляно нипел 45, медно, прес газ, >B< Press Gas, Conex Banninger ‎>B< Press Gas фитингите са подходящи за:‎
  • природен газ и LPG‎
  • ‎сгъстен въздух (със или без съдържание на масло)‎
  • ‎горивопроводи‎
  Брошура >B< PressGas Технически справочник >B< PressGas Международни сертификати >B< PressGas
 • Коляно 90, медно, прес газ, >B< Press Gas, Conex Banninger ‎>B< Press Gas фитингите са подходящи за:‎
  • природен газ и LPG‎
  • ‎сгъстен въздух (със или без съдържание на масло)‎
  • ‎горивопроводи‎
  Брошура >B< PressGas Технически справочник >B< PressGas Международни сертификати >B< PressGas
 • Коляно нипел 90, медно, прес газ, >B< Press Gas, Conex Banninger ‎>B< Press Gas фитингите са подходящи за:‎
  • природен газ и LPG‎
  • ‎сгъстен въздух (със или без съдържание на масло)‎
  • ‎горивопроводи‎
  Брошура >B< PressGas Технически справочник >B< PressGas Международни сертификати >B< PressGas