Термопомпи

Последните години все повече се налага на пазара отоплението с термопомпи, затова ще се опитаме да обобщим нещата които е добре да знаете преди да се насочите към това решение.

По същество термопомпите са хладилни машини – взимат нископотенциална топлина от възобновяеми източници ( въздух, вода, земя ) и с малко работа от компресора я превръщат в топлина, която можем да използуваме. Като всяка хладилна машина и въздушните термопомпи се отличават със своя СОР – коефициент, който показва колко kW отоплителна мощност получаваме за 1 kW консумирана електрическа мощност. Това позволява цената на топлината получена от термопомпа да е сред най – ниските на пазара. Заедно с това при термопомпите имаме по- висока първоначална инвестиция!

С навлизането на пазара на инверторните въздушни термопомпи системите използуващи топлина от вода и земя загубиха своето значение ( основно поради специфични за тях проблеми и съпътствуващи разходи ) и затова ще се съсредоточим върху тези използуващи топлината от външния въздух – т.н. въздушни термопомпи.

 

Основно въздушните термопомпи се разделят на два вида – разделен тип, и моноблок.

При разделния тип системата се състои от две тела – външно тяло ( компресорен агрегат ), който се монтира отвън, и вътрешно тяло ( хидробокс )  който се монтира вътре. Двете тела се свързват с тръби по които протича хладилен агент ( фреон ). В хидробокса има топлообменник в който топлината се предава на топлоносител вода, която с помощта на циркулационна помпа циркулира в отоплителната система.

При изпълнение моноблок всички компоненти са монтирани във външното тяло. Подходящо е за жилища в които няма място за хидробокс. Поради факта, че топлоносителя се подава до външното тяло се налага цялата вътрешна инсталация да се напълни с незамръзваща течност.

И двата вида могат да се допълнят с бойлер за производство на топла вода за БГВ. Бойлерите са специално проектирани с уголемена серпентина.  Производството на топла вода е с приоритет – при нужда трипътен вентил в хидробокса превключва подаването на топлоносител от отоплението към бойлера. Когато бойлера се стопли до избраната температура подаването на топлина към отоплителната инсталация се възстановява. При добре темперирано жилище не се наблюдава влошаване на комфорта.

Поради многобройни причини ако през лятото използувате термопомпата за охлаждане препоръчваме през този период бойлера да се топли с вградения електрически нагревател.

Някои производители предлагат хидробокс с вграден бойлер.

 

Като всяка хладилна машина и въздушните термопомпи имат своите особености.

 

Първата е, че те са нискотемпературни източници на топлина – максималната температура на подаване през зимата е 40 – 45оС. Това до голяма степен ограничава избора на отоплителни тела в отделните помещения. Например един алуминиев глидер с височина 500 мм дава около 125 W топлина при работа с котел и около 30 W при работа с термопомпа. Това обикновено означава, че трябва да избирате между водно подово лъчисто отопление и отопление с вентилаторни конвектори. На особеностите на водното подово лъчисто отопление ще се спрем отделно, затова няма да ги коментираме тук. Важно е да запомните, че колкото и да се мъчи някой да ви убеди – подовото лъчисто отопление не върши работа за охлаждане!

През последните години на пазара се появиха доста производители предлагащи добре изглеждащи вентилаторни конвектори, с безстепенно управление оборотите на вентилатора, с изключително ниски нива на шум, с управление през интернет и т.н. Съчетавайки въздушна термопомпа с вентилаторни конвектори, напълно безплатно получавате освен отопление през зимата и охлаждане през лятото.

Важно! Системата е предназначена за отопление. Охладителната й мощност може да не е достатъчна да охлажда навсякъде до необходимите температури! Най- често в дневната може да се наложи монтирането на допълнителен климатик, ако охлаждането е важно за вас.

Втората особеност е, че сравнено с еквивалентна мощност отоплителна система с топлоизточник някакъв котел, системата с въздушна термопомпа работи с четири пъти по- голям дебит на топлоносителя. Това означава по- големи тръби и на практика ограничава монтирането й към съществуващи отоплителни инсталации, работили досега с някакъв котел и радиатори.

Примерно обикновено тръбите към радиаторите са ф16, а към вентилаторните конвектори поне ф20.

Третата особеност е, че с намаляване на външните температури спада и отоплителната мощност на термопомпата. Обикновено термопомпа с номинална мощност по каталог 16 kW при -15оС произвежда около 9 kW. За да не се преоразмерява термопомпата, в хидробокса е инсталиран допълнителен елнагревател. Обикновено при правилно оразмерена термопомпа за гр. София топлината от термопомпата е достатъчна при външна температура до около -8оС. При по – ниски температури елнагревателя се включва и добавя липсващото количество топлина. Добрата новина е, че тези температури са за много кратко време. При съобразена с необходимата топлинна мощност на конкретното жилище термопомпа, средно за целия отоплителен сезон около 98% от топлината идва от термопомпата и само около 2% от елнагревателя.

Почти всички реномирани производители на въздушни термопомпи имат симулационнен софтуер. В него са вкарани климатичните данни на големите градове в България и при въвеждане на изчислителната отоплителна мощност ( това е мощността при изчислителни условия – за гр. София това е -16оС ) се генерира документ с доста точни и подробни данни описващи работата на вашата инсталация –  напр. цената за отопление по месеци и за целия отоплителен сезон, процента топлина получен от термопомпата, сезонния СОР на системата и т.н. Ако в софтуера коректно са въведени цените на отделните горива – ток, газ, пелети и др., както и първоначалните стойности на отделните инсталации, се генерира графика показваща за колко години би се изплатила по- високата първоначална стойност на системата с въздушна термопома – напр. сравнена с инсталация с пелетен котел и радиатори срока е около 7 години.

Ако вече сте се спрели на система с въздушна термопомпа съберете оферти с различни марки!

Препоръчителни са производители с доказано име в сферата на климатизацията. Не гледайте само първоначалната цена. Поискайте доклад от симулационния софтуер и сравнете годишните разходи!  Имайте предвид, че производители които нямат такъв софтуер обикновенно купуват външното тяло и произвеждат сами хидробокса. Тези системи са по- малко ефективни от системите проектирани и произведени от един производител.

Заключение

 Ако не ви притеснява високата първоначална инвестиция ( цената на система с въздушна термопомпа, вентилаторни конвектори, бойлер, тръби и монтаж за къща 250 м2 е около 30 000 лв. , а с водно подово лъчисто отопление малко повече ) и ограничения избор на отоплителни тела отоплението с въздушна термопомпа е един съвременен и икономичен начин. Като всички хладилни машини въздушните термопомпи са доста надеждни, и веднъж настроени почти не изискват намеса от ваша страна по време на експлоатацията.