Предимствата на стенните газови котли

  • Благодарение на своите скромни размери и ниско тегло, стенните газови котли се монтират много лесно. Всички необходими компоненти – циркулационна помпа, разширителен съд, предпазен вентил и др. са вградени.
  • Те са удобни за управление: веднъж настроени при първоначалния пуск работят самостоятелно .
  • Цената на котлите е достъпна, а и котела е дългосрочна инвестиция.
  • Освен компактността и лекотата на инсталиране на тези устройства те са и много икономични! Съвременното климатично оборудване непрекъснато се усъвършенства и развива. Купувайки стенен или подов котел за отопление на газ, вие ще спестите от гориво в дългосрочен план.

От няколко години в рамките на ЕС са разрешени за продажба единствено кондензационни стенни газови котли. В димните газове на котлите се съдържа голямо количество водна пара. В кондензационните котли тази пара се кондензира и получената от това топлина се използува в отоплителната инсталация. По този начин котлите достигат ефективност до 98%. Препоръчително е преди да закупите стенен газов котел да проверите може ли да се управлява от датчик за външна температура. Този датчик автоматично променя температурата на топлоносителя в зависимост от външната температура и по този начин повишава ефективността на котела.

Каква мощност ни е необходима

С оглед на все по- повишаващите се изисквания към енергийната ефективност на съвременните сгради почти всеки стенен газов котел ще свърши работа за отоплението на жилището. Като стандарт се е наложила мощност от 24 kW и това е продиктувано от нуждата за затопляне на топла вода за БГВ. 24 kW е мощността необходима за захранването на един душ ( около12 л/мин ) с топла вода. По- важна характеристика, която трябва да имате предвид при избора на котел е неговата минимална мощност. Най общо казано котела променя мощността си плавно от максимална до минимална мощност. Когато нуждата от топлина падне под минималната мощност котела работи в режим включено/изключено.  Този режим води до голям разход на газ. Пример : Ако необходимата мощност за отопление за вашето жилище е 6 kW ( при -16оС ), а минималната мощност на котела е 3kW ( за София 50% мощност е необходима при +2оС ), то котела ще работи в режим на модулация при външна температура от -16оС до +2оС. Това е около 45% от времето. През останалото време – 55%, ще работи в режим включено/изключено.

Запомнете : по-малка минимална мощност = по-висока ефективност !

Видове котли и какъв да изберем

Стенните газови котли се различават по начина по който произвеждат топла вода за БГВ.

Има два основни типа – едноконтурни и двуконтурни. И при двата вида управлението е с приоритет на производството на топла вода за БГВ. Когато е необходима топла вода за БГВ цялата мощност на котела се насочва за нейното производство. Подаването на топлина към отоплителната инсталация се възстановява при прекратяване нуждата от топла вода за БГВ. Когато жилището се отоплява непрекъснато и е добре темперирано практически не се нарушава комфорта. И при двата вида се задават отделни температури на топлоносителя и на топлата вода за БГВ. И двата вида поддържат летен режим когато се произвежда само топла вода за БГВ.

Едноконтурните котли не произвеждат директно топла вода за БГВ. За тази цел е необходимо монтирането на бойлер със серпентина. Бойлера се управлява от котела с допълнителен датчик. Големината на бойлера е съобразно нуждите на клиента. Този вид котли се препоръчва когато се предполага едновременна нужда от топла вода за БГВ от повече от един консуматора. Избора на такъв котел предполага и наличието на допълнително място за монтаж на бойлера.

Двуконтурните котли произвеждат директно топла вода за БГВ. Това става с пластинчат топлообменник или с вграден бойлер.

Котлите с пластинчат топлообменник произвеждат топла вода непрекъснато – докато консуматора ( душ, мивка или др. ) е пуснат. Не се препоръчва едновременното ползуване на повече от един душ или две мивки. Идеални са за пълнене на вани.

Котлите с вграден бойлер правят опит да комбинират силните страни на останалите два. Размерите са по- големи от тези на обикновен двуконтурен котел, но не се изисква допълнително място за бойлер. Големината на бойлера е обикновено 45-60 литра. Това позволява до изчерпването на този обем да се включват повече консуматори. Серпентина е голяма и след изчерпването на бойлера той продължава да произвежда непрекъснато топла вода като пластинчат топлообменник. Цената също е по- висока.

Благодарение на съвременните производствени технологии и материали, газовите котли са идеално решение за отопление на апартамент, къща и вила. Онлайн магазинът БГ Терм ви предлага широка гама от газови уреди от водещи производители с различен капацитет и конфигурация.
Ако е необходимо, винаги можете да разчитате на изчерпателната консултация с нашите мениджъри по всеки въпрос, който ви интересува.