Използването на плосък слънчев колектор е популярна мярка за намаляване на разходите за загряване на вода. Също така голямото слънцегреене в България ги прави добра и сигурна инвестиция.

Известен страничен ефект на слънчевите колектори (вакуумнотръби или плоски), който се появява, когато не е налице достатъчно консумация от предвиденото, е прегряване на инсталацията, също така наречено „стагнация“.

От къде идва проблема за всеки слънчев колектор?

Ако имате нужда от затопляне на бойлер на 65 °С, включвате нагревателя (отоплителен уред), след като е завършил своята задача се изключва автоматично.

Аналогично на горният пример логиката на управлението на слънчевите инсталации е да заредят бойлера до зададената температура например 65 °С. След достигане на температурата в бойлера, управлението изключва помпата. Т.е от 65 °С в бойлера, инсталацията спира да отнема, а слънцето продължава да предава енергия към колекторното поле и така се стига до температури от 200 °С, изпаряване на пропилен-гликол и термично натоварване на цялата инсталация.

Идеалното решение би било също така колектора да се изключва при определена температура, подобно на нагревател.

Висман като един от пионерите в областта на слънчеви колектори (от 1986 година), съвместно с водещи университети в света на нанотехнологиите разработи и патентова първият в света слънчев колектор, който се самоизключва, за да предпази от прегряване – Viessmann Vitosol 100-FM ThermProtect.

Какво значи това за инсталаторите – край на прегряване на колекторните полета, край на допълване на соларна течност и преоразмеряване на разширителни съдове.

Какво значи това за потребителите – една сигурна инсталация с минимално обслужване и гарантирана дългогодишна работа, не само на Вашия слънчев колектор, но на цялата инсталация.

Инж. Людмил Цветков