Ценови листи на нови продукти с ликвидационни цени

Предлаганите продукти с ликвидационни цени са: нови с фабрични гаранционни срокове и условия,  в оригинални опаковки. Количествата им са ограничени и посочените цени са валидни до изчерпването им.

Акция: Многослойни тръби и фитинги за тях Акция: Компоненти за отоплителни инсталации
Акция: Вентили със задвижвания Акция: Арматура за газови инсталации
Акция: Алуминиеви радиатори