Подово отопление – част 2

Преди да преминем към плюсовете и минусите на подовото отопление ще обърнем внимание на една специфична негова особеност. Отоплителните системи с радиатори са доста толерантни откъм грешки – дори и без точни изчисления е трудно да се объркат до степен да не вършат своята работа. Монтирането на по- големи от необходимото радиатори не се отразява на сметките (при положение, че са инсталирани термостатични вентили с термоглави). Така срещу една не толкова голяма първоначална инвестиция винаги ще сте застраховани. Освен това дори и на по- късен етап вида и големината на отоплителните тела могат да бъдат променяни с цената на не особено големи ремонти.
При подовото отопление в момента в който се завърши, повече промени са невъзможни! Не и без да се изкърти целия под!
Това прави особено важно правилното оразмеряване на системата!
За да бъде подовото отопление безопасно за ползване е важно да се спазват максимално допустимите температури на пода описани в част 1. При това подовото отопление трябва да има и необходимата топлинна мощност за поддържане на комфортна стайна температура – т.е. температурата на пода не трябва и да е много ниска. Влияние върху тези параметри оказват основно два фактора – стъпката през която се навива тръбата и температурата на подаване на топлоносителя. При положение, че имаме жилище с няколко помещения с подово отопление се получава доста сложна задача. Това е така, защото обикновено тези помещения са с различни нужди от топлинна мощност на единица площ. Така например в едно помещение с 10 м2 разполагаеми за подово отопление може да ни трябват 800 W (80 W/м2), в друго с 20 м2 – 1000 W ( 50W/м2), а в банята с 4 м2 – 450 W (112 W/м2) – и всичко това при една температура на подаване. Напълно е възможно и настилките на пода в тези помещения да са различни. Подобни задачи се решават с помощта на специализиран софтуер.
Не се доверявайте на някой, който ви предлага да ви изгради подово отопление „ на око “ – виж по- горе как се правят промени!

И така, след тези уточнения – Плюсове и Минуси на подовото отопление.
Плюсовете са валидни само при правилно оразмеряване на системата.

Икономичност
Плюс – върху субективното усещане за комфорт на човека температурата на околните повърхности оказва два пъти по- голямо влияние отколкото температурата на въздуха. Това на практика означава, че ако при радиаторно отопление се усещате комфортно при 21оС, същото усещане за комфорт при подово отопление се получава при температура на въздуха 18оС. Поддържането на тази по- ниска температура на въздуха води до икономия 8-10% на годишна основа. Допълнителна икономия бихте получили ако източник на топлината е термопомпа или стенен газов котел – при тях колкото по- ниска е температурата на топлоносителя, толкова по- ефективни са.
Минус – Управлението на подовото отопление е на т.нар. On-Off принцип. Стайният термостат отваря изцяло задвижките при нужда от топлина, и ги затваря при достигане на заданието. При такова управление температурата постоянно се колебае около заданието. Големината на колебанието зависи от вида термостат – при механичен колебанията са по- големи, при цифров по- малки, но и в двата случая този вид управление е най- неикономичен от всички видове управления.

Радиаторно отопление                                                                 Подово отопление

2. Комфорт
Плюс – ако погледнем разрез по височина на температурата в едно помещение с подово отопление ще забележим, че най- високата температура е при пода, а най- ниската при тавана. Това почти идеално съвпада с нуждите на човек – да е топло при краката и хладно при главата.
Минус – Основното определение за комфорт е да получим топлината която ни е необходима, когато ни е необходима!
Наличието на замазка с дебелина около 5-6 см над тръбите на подовото отопление представлява огромен акумулатор на топлина. Така системата става много инертна, много дълго време влиза в режим на експлоатация и много време минава преди да реагира на промени. Пример – в помещение с подово отопление се появява голям източник на топлина (слънцето огрява през прозореца, пуснали сте печката да приготвите вечеря или друго) – стайния термостат ще затвори притока на топлина, но имаме голямо количество топлина акумулирано в замазката и съответно подовото отопление продължава да работи – в резултат температурата се повишава чувствително над нивото на комфорт. Това може да продължи няколко часа. Съответно след няколко часа слънцето се е скрило, или вечерята е готова – съответно термостата отваря задвижките, но топлината първо трябва да премине през замазката и чак след това да стигне до вас. В резултат имате дълги периоди през който температурата е доста над или под тази която сте задали.
Тези периоди оказват пряко влияние и върху точка 1.Икономичност

3. Дизайн
Плюс – Напълно скритата в пода на помещението инсталация е естетична и не ограничава по никакъв начин обзавеждането му. Предпочитано е от интериорните дизайнери.
Минус – Наличието на подово отопление до голяма степен ограничава избора на настилка – плочки или ламиниран паркет. Наличието на масивен паркет или килим намалява в пъти топлинния поток и трябва да се подхожда много внимателно.
Наличието на подово отопление повдига нивото на пода с 10-11 см (при положение, че помещението отдолу е отопляемо, ако не е – с повече). В помещенията с по- голяма площ се получава усещането за нисък таван.

4. Цена
Минус – подовото отопление е с най- високата първоначална инвестиция за изграждане на отоплителна система!

5. Спални
Минус – подово отопление не се препоръчва за спални по две причини. Първо в една спалня площта разполагаема за подово отопление е много малка – подово отопление не се полага под шкафове, гардероби и легла. Второ дори и да няма ясно изразена конвекция, наличието на топъл под води до вдигане във въздуха на най- фините частици прах на ниво около устата на легнал човек.

Важно! Съществуват системи за подово отопление за сухо строителство, които до голяма степен свеждат до нула основните минуси – неговата инертност (няма замазка), повдигането на нивото (дебелината преди настилка е около 25 мм). За съжаление тези системи са няколко пъти по- скъпи от обикновеното подово отопление.

Заключение – Ако сте прочели и, надяваме се, сте разбрали написаното, претеглили сте всички плюсове и минуси и сте се спрели на вариант подово отопление – консултирайте се със специалисти и се постарайте системата ви да е правилно оразмерена със специализиран софтуер!