Професионално подбраната отоплителна система позволява не само ефективно отопление на къщата, но и спестяване на пари. Избирайки камина или котел за отопление, трябва да обмислите всичко до най-малките детайли.

Отоплителна мощност

Мощността на битовите котли е от 10 kW нагоре. Котлите са добре изолирани с цел по- малки загуби към котелното помещение. Наличието на котелно помещение позволява реализирането на различни видове отоплителни инсталации – високотемпературен кръг за радиатори, нискотемпературен кръг за подово отопление, отделен кръг за подгряване на бойлер за БГВ и т.н.

Пелетните камини са основно два вида – обикновени (отопляват само помещението в което са монтирани )  и с водна риза – свързват се към водна отоплителна инсталация. Тук разглеждаме само тези с водна риза. Камините са по-подходящи за малък тип жилища, като изискват повече поддръжка при чистенето в сравнение с котлите на пелети.

За разлика от котлите, камините не са толкова добре изолирани – първо защото се разчита на топлината, която отдават в помещението, в което са инсталирани и второ от естетически причини.

Проверете каква е мощността, която камината отдава към помещението – ако е прекалено голяма това може да доведе до дискомфорт – прегряване в това помещение, или недостигане на желаната температура в другите помещения. Това е така, защото за разлика от топлинната мощност която се подава към инсталацията, тази отдавана към помещението не може да се регулира. При това положение е добре да се преоразмерят радиаторите в другите помещения – така те ще се затоплят преди камината да спре поради достигане на висока температура там където е инсталирана.

Монтаж

Котелът се монтира в специализирано помещение и като правило инсталацията включва свързване към комин, свързване към тръбна мрежа (както и към водопровод, ако е необходимо), монтаж да допълнителни компоненти, система за сигурност, система за подаване на пелети от бункера. По-голямата част от работата трябва да бъде поверена на специалисти.

Камината може да бъде инсталирана във всяко помещение и е лесно да се демонтира, ако е необходимо. За разлика от пелетните котли, в камината са инсталирани всички необходими компоненти за правилното функциониране на отоплителната инсталация – циркулационна помпа, разширителен съд, предпазен вентил и др. Камината трябва да се свърже към тръбната мрежа, изхода на предпазния вентил трябва да се свърже към канализацията. От основно значение е свързването към комина – хоризонталната част не може да е повече от 25% от височината на комина, като всяка чупка намалява височината с 1 мл.Това е важно при избора както на помещение, така и на мястото на камината в това помещение.

Автоматично подаване на гориво

Едно от основните предимства на използването на пелети е автоматичното им подаване, което позволява ефективно изгаряне. Всички пелетни уреди имат пълна автономност – тоест процесът по запалване и горене е автоматичен. Въпреки това:

В котела пелетите се подават от външен бункер и неговият обем зависи от вашите възможности. Теоретично е възможно да поставите няколко кубически метра пелети в бункера и да не го зареждате с месеци. Има котли с автоматично почистване и единственото което трябва да правите е да изпразвате кутията за пепел на всеки 3-4 месеца.

За разлика от котлите, камините имат по-малко място за съхранение на пелети. Капацитетът на складирането на пелети в камината е 15 – 30 кг. Това стига средно за 6-15 часа работа. Имайте предвид, че колкото и да внимавате при пълненето с пелети се отделя доста прах в помещението. Почистването обикновено се извършва със специална прахосмукачка за пепел.

Автоматизация

Различните модели, както на камини, така и на котли предлагат различни програми за управление. Има модели с възможност за управление чрез мобилен телефон (изключване, задаване на желаната температура). На практика веднъж настроени котела и камината почти не искат допълнителни настройки. Такива се правят задължително при смяна на вида на пелетите. Затова е добре, ако имате възможност за съхранение да купувате по- голямо количество пелети. Първо ще се налагат по-малко промени в настройките и второ, няма да се налага да купувате пелети през зимата, когато цената им е доста по-висока.

Естетично удоволствие

Външният вид на камината изглежда, като произведение на изкуството, в сравнение с пелетния котел.  А гледането на пламъка на огъня през стъклото е просто омагьосващо.

В оригиналния си вид камината се използва за естетически цели, за да се създаде комфорт в къщата.

Нашето мнение

Ако имате отделно помещение в което да монтирате котел – изберете котел. Ако държите на камина за някое помещение – в този случай добавете обикновена.

Ако живеете в апартамент или нямате възможност за отделно помещение – изберете камина.

Ако нямате точни сметки за необходимото ви количество топлина – консултирайте се със специалист. Това ще ви спести пари първоначално, както и по време на експлоатацията.

Определете за себе си оптималния, достъпен ценови диапазон. Дайте предпочитание само на надеждни,  добре известни марки и производители, които със собственото си име гарантират за пълно съответствие на очакванията с реалността.